Các loại container kho thông dụng: Container kho 10', 20', 40', 40' HC và 45'

Container 45 feet

Container 45 feet là loại có kích thước lớn nhất, rộng nhất trong tất cả các loại công ten nơ theo tiêu chuẩn quốc tế. Nó thường đạt đến độ bền chắc cao, có thiết kế đặc biệt chuyên dụng…

Container 10 feet

Container 10 feet là loại nhỏ nhất trong các loại container kho do Lisocon cung cấp trên thị trường hiện nay

Container 20 feet

Container 20 feet (20ft) làm kho là loại cơ bản nhất. Nó thường được sử dụng đế đóng những hàng hoá khô, có tính chất nặng, yêu cầu ít về mặt thể tích gạo, bột, thép, xi măng

Container 40 feet (DC)

Container 40 feet hay chính là cont 40 DC, là loại được sử dụng rộng rãi trong chuyên chở hàng trọng lượng lớn bằng đường bộ và đường biển. Loại cont này được sử dụng cho các loại hàng hoá…

Container 40 HC

Trước tiên, ta tìm hiểu HC là gì? HC là viết tắt của từ high cube tức là cont cao. Container 40HC là loại công ten nơ cao, nó có kích thước giống cont 40 feet thường (DC) nhưng cao…